Fájó mutatóujj a kezét a közös, Kéz – Wikipédia


fájó mutatóujj a kezét a közös

Főoldal » Pszichológia » Hétköznapi gesztusaink Hétköznapi gesztusaink Nézzünk körül a világban! Mindenütt gesztusok számtalan formája irányítja a mindennapi életet: az emberek fejüket, kezüket, egész testüket felhasználják, hogy gondolataikat, érzelmeiket kifejezzék, illetve, hogy kommunikáljanak egymással. A közlekedési rendőrök, az utcai árusok, tanárok, sofőrök, játszadozó gyerekek, és azok az emberek, akik érzelemtől vezérelve összeölelkeznek, vagy összecsapják a tenyerüket, mind-mind gesztusokat használnak.

Ezek nélkül a világ nagyon színtelen lenne. George Du Maurier szerint a beszélt nyelv fölöttébb szánalmas dolog.

 • Kéztorna, kézsérülés utáni rehabilitáció gyógytornával
 • A locsei fehér asszony: text - IntraText CT
 • Ízületi fájdalom gyógyszere ár
 • Izomízület gyulladás
 • Márpedig traumás sérülések, például csont törések, izom és szalag sérülések a kézen is előfordulhatnak.
 • Máj gogulan artrosis kezelése

Micsoda körmönfont tevékenység, micsoda időpocsékolás. A gesztusok lehetnek sértőek vagy fenyegetőek, melegek vagy elutasítóak, üdvözlőek, hívóak, érintéssel kapcsolatosak, érzékiek s így tovább. Az emberiségnek vannak közös, egyetemes jelzései, amit a világ minden táján mindenki egyformán ért, de vannak olyan gesztusok is, amik mások számára érthetetlenek, vagy akár sértőek.

Üdvözlő gesztusok A nyugati világban a legnépszerűbb üdvözlő gesztus a betegség és a kézízületek kezelése. A fiúkat egészen kis koruktól arra tanítják, hogy határozottan, erősen szorítsanak kezet, amikor valakivel találkoznak.

Kéztorna, kéz sérülés utáni rehabilitáció

A kézfogás pontos eredete tisztázatlan. A Római Birodalom polgárai a kezük és alkarjuk összeérintésével üdvözölték egymást, a mai formájában használt kézrázás csupán néhány száz éves lehet. Mindkét üdvözlési forma szándéka nyilvánvaló. Nyíltságot tükröz és azt jelenti, hogy nincs fegyver az üdvözlőnél. A békés szándék egy másik formája a középkorból ered, amikor a páncélos lovagok felemelték sisakrostélyukat, így adva tiszteletet egymásnak.

Ebből ered a szalutálás katonai gesztusa. Az összetett kéz, fejbólintással hódolat-ajánlást jelent — a kézfogást, mint üdvözlési formát nem minden szempontból tartják illendőnek. A fej felett összetett két kéz kizárólag Istennek szól, így köszöntik őt a templomba lépéskor, amit leborulás követ. A keresztény embernek is megvan a maga gesztusa Isten felé, amikor belép a templomba.

Keresztet vet egyik kezével a szív fölé, miközben térdét mélyen behajlítja. Ez a gesztus a keresztre feszítésre emlékeztet. A keleti katolikusok a hüvelykujjukat valamint a mutató és középső ujjukat a szentháromságra emlékezve használják és először a jobb vállukat érintik meg. A római katolikusok mind az öt ujjukat használva végzik a gesztust Krisztus öt sebére emlékezveés először a bal vállukat érintik meg.

Szemölcsök a kézen és a lábon

A Közel-Keleten az emberek a szálem kifejezéssel üdvözlik egymást. A jobb kéz először megérinti a szívet, majd a homlokot és végül fölfelé, kifelé legyint egyet, amit fejbiccentés kísér.

Ez a gesztus a közúti forgalom kellős közepén álló rendőrtől egészen mást jelent. Hívó gesztusok Az egyik legismertebb hívó gesztus, amikor a vendég felemeli kezét a vendéglőben, hogy a pincér észrevegye. Az USA-ban mutatóujjat feltartva teszik ezt, míg ugyanez a jel német területen a kettes számot jelöli, ami utalhat bármire, amiből kettőt szeretne a vendég rendelni. Egyes országokban, mint például Malajziában ezt a mozdulatot kizárólag állatok hívására használják, ember hívására szörnyen udvariatlan.

A hívó gesztusok csoportjába tartozik az ujjakkal való csettintés, ami Spanyolországban, Mexikóban honos. A spanyolok néptáncaikban — főleg a férfi táncokban — előszeretettel alkalmazzák ezt a kézmozdulatot.

Mondanivalója nincs, de a kezek finom játéka nagyon látványos, harmonikus a test mozdulataival. Sértő gesztusok A sértő gesztusok használatával az emberiség igen kreatívan fejezi ki általában nem túl pozitív véleményét, dühét, agresszivitását.

Előre-hátra mozgatja kezeit, valószínűleg egy hosszú fülű szamarat utánoz — azt az állatot, melyet általában ostobának, butának tartanak. Állítólag ez egy harcoló kakas ellenséges, felfelé álló taraját jelképezi. Ezek a gúnyos gesztusok a világ minden táján ismeretesek és elsősorban gyerekek használják. Aki más módon fügét mutat, az összezárja ujjait, és hüvelykujja hegyét kidugja a mutató- és középső ujja között. E kézjel eredetileg a női nemi szervet jelképezte, és védekezésként használt kézjel volt.

Ma már talán furcsának tűnhet, hogy egy kimondottan szexuális jelképet a balszerencse elleni védekezésként használunk, de régebben ez a babonás stratégia általánosan elterjedt volt. Az egyik szereplő ökölbe szorított keze hüvelykujját a foga alá akasztotta, majd előrefricskázott az ujjával.

Ez olyan sértésnek számított, hogy elégtételt kellett érte venni. Érintő gesztusok Az érintő gesztusok általában szimpátiát, együttérzést sugallnak a másik fél iránt.

 • Hétköznapi gesztusaink | Kagylókürt
 • Kéz – Wikipédia
 • Torna ízületi és izomfájdalmak esetén
 • Arthra chondroitin gyógyszerértékelések
 • A lábon és kézen előforduló szemölcsök a bőr nem daganatos elváltozásai, melyeket a bőrfelszín vírusos fertőzése idéz elő.
 • Könyök sérülés duzzanat
 • Kezünkben az egészség (mudrák) by Mária Katona - Issuu

Gondoljunk csak arra, amikor egy kézfogás mellé egy könnyed könyök-érintés is járul, vagy két ember baráti gesztusból megérinti, átkarolja egymás vállát, esetleg gyengéden megveregetik a másik hátát. Ezekkel a gesztusokkal szavak nélkül is azt fejezzük ki, hogy a másik személy milyen fontos, kedves a számunkra. Helen Colton Az érintés adománya című munkájában említi azt az esetet, nők csípőízület fájdalmának kezelése a híres svéd színésznő, Liv Ullmann Bangladesben járt és egy beteg asszonynál tett látogatása után búcsúzáskor átölelte az asszonyt.

Az asszony hirtelen elhúzódott tőle, mire a tolmács megkérdezte az asszonyt, miért tette ezt. Indiában sokszor láttam hasonló gesztust, amikor valaki bocsánatkérésként vagy hódolatajánlásként megérint egy másik embert, majd a fejéhez, homlokához emeli a kezét. De láttam olyan gyerekeket is, akik táncórára érkeztükkor odasiettek gurujukhoz, hogy megérinthessék annak lábait, majd homlokukhoz emelték kezüket, így fejezve ki hódolatukat, a felsőbb tekintély elfogadását. Ez a mozdulat az indiai fájó mutatóujj a kezét a közös nem megalázkodást, hanem alázatosságot, tiszteletet jelent.

Úgy tartják, hogy a láb érintésével sok karmát átad az ember annak a személynek, akit megérintett.

Érthető, hogy vannak olyan személyek, akik ezért nem is engedik megérinteni lábaikat, de olyanok is akadnak, akik megengedik, mert a másik személy irántuk érzett tiszteletét, szeretetét előbbre valónak tartják, mint az ebből a gesztusból származó esetleges visszahatásokat. Mladonyiczky Edit Üdvözlő formulák a régi kalendáriumokból: Üdv! Abessiniában megfogják egymás kezét és megcsókolják.

Azt is megteszik, hogy az üdvözölt ember övét megfogják, és a maguk fájó mutatóujj a kezét a közös köré csavarják úgy, hogy az szinte meztelen marad.

fájó mutatóujj a kezét a közös

Az afrikai törzsfőnökök és királyok egymás középső ujjait nyomogatják. Az arabok üdvözlése: Haladj békével! Fogadj Isten! Sok szerencsét!

Ujjmozgékonyság 1. Fogfájás 2. Állkapocsfájdalom 3.

Az asztrachani ember leveti fél, néha mindkét papucsát. A franczia paraszt ezzel ellentétben hamarosan felhúzza czipőjét, melyet az országúton kímél. Ezt különösen a nők fájó mutatóujj a kezét a közös. A khinaiak közelednek egymáshoz, mozgatva mellhez tartott kezüket, s mondják: Csin-csin! A Cykládok lakói vizet öntenek fejükre. A dánok: Éljen boldogul!

Amikor elsötétül a világ - Okos Doboz

A német: Hogy folynak dolgai? Mit művelsz? Hogy érzed magad? Az angol ritkábban emel kalapot, s kérdi: Mit csinál? Hogy van? A mai görög: Mit művelsz? A hindu a megtisztelt ember szakállát fogja meg, ami másutt súlyos sértés. A hollandi: Hogy utazik? Hogyan vitorlázik?

fájó mutatóujj a kezét a közös

Jól ebédelt? A japán leveti topánkáját.

Szemölcsök a kézen és a lábon

A lapplandi odanyújtja orrát az üdvözölt orrához. Lemuria lakói, a filippinek közelében az üdvözölt ember lábával a maguk orrát dörzsölik. A mexicói parasztok: Üdvözlégy Mária! Nápolyiak: Gyarapodjál szentségben! Ennek tán megfelel a nálunk szokásos: Jobb erkölcsöket!

Lengyel: Lábadhoz esem! Az Úristennek hála! Orosz: Jó egészséget!

fájó mutatóujj a kezét a közös

Rabod vagyok! Jobbágyod vagyok! A skót: Hogy vannak otthon? A spanyol: Menj Istennel! Hogy van nagyságod? Ternate szigetének szultánja állva ad kihallgatást, és a kérvényezők, valamint a környezete ül, mintha az ülés volna az alázatosabb helyzet. A trappisták: Memento mori! Emlékezzél a halálra!

Hétköznapi gesztusaink

Forrás: Hasznos tudnivalók innen-onnan, Vajda Ferenc gyűjtése, A kézrátételes gyógyítás kultúrtörténete A kézjeleknek rendkívüli szerepe van az emberiség kultúrtörténetében, múltjában és jelenében. Üdvözlés, intés, figyelmeztetés, tanítás, fenyítés, áldás és átok egyaránt lehet egy-egy kézjel.

Sértő és segítő jeleket is ismerünk, de kézjel a karmester vezénylő mozdulata, az ember önkéntelen taglejtései, vagy a rendőr intése. A jobb és a balkéznek más-más szerepet oszt a kultúra.

Egy orángután keze Alapvetően kétféle fogás létezik: a pontos és az erős fogás. A fogás igazodik a tárgy alakjához, méretékhez és súlyához: az erős fogás a nagyobb és a nehezebb tárgyak megragadására, a pontos fogás a kisebb vagy törékeny tárgyak, finom szerszámok megfogására való.

Keleten például a tápcsatorna felső szakaszát a jobb kéz táplálja, altesti nyílását a bal kéz tisztogatja, ezért is számít tisztátalannak. A gyógyító kezek újfent hódítanak, s az emberiség története során fájó mutatóujj a kezét a közös találkozunk velük.

Úgy tartják, Isis keze — amiről Apuleius beszél — magnetikus varázscélokat szolgált, s az aranykezek a bizánci, karoling és frank királyi jelvények között is szerepeltek.

Ilyen kéz- illetve lábalakzatokat fogadalmi célból a gyógyult betegek is elhelyeztek a templomokban és kolostorokban. Az Ó-testamentumban is gyakran szerepel az Úr keze, de kézrátevéssel gyógyítanak a próféták és maga Jézus is. Hadrianus császár vízkórosokat gyógyított érintéssel, csakúgy, mint szent Patrick, akinek érintése vakokat tesz látóvá.

A keresztény szentek sokasága szintén kézrátétellel gyógyít, de az indiai Csaitanja érintése is megtisztítja bőrfertőzött tanítványát és a leprást. Az Eddában Olaf kézrátétellel gyógyítja a beteg Egillt.

A francia és angol királyok közt pedig generációkon át öröklődött a golyva kézrátételes gyógyításának képessége. Eleinte mit sem törődik látomásával, de előbb feleségét, majd másokat is sikerrel kezel.

Később a király Londonba hívja, s hamarosan berendezi számára az első magnetikus klinikát.