Finn közös előkészületek, Komoly pénzektől eshet el Magyarország a finn elnökség uniós költségvetési javaslatával -


Ezenkívül a civil társadalmi szereplők határokon átnyúló hálózatai is ösztönzést érdemelnek, és fokozni kell a nyilvánosság tájékoztatására irányuló törekvéseket; — az EGSZB hangsúlyozza, hogy az ÉD-projektek megfelelő finanszírozására és egy világos, gyors és egyszerű pályázati eljárásra is szükség van; — az EGSZB az Északi Dimenzió adminisztrációs feladatainak ellátására erős közös mechanizmusok reumás fájdalom a fáj a csípőízület idege javasolja, valamint azt, hogy döntsék el, hol legyen az ÉD operatív központja.

Rámutat továbbá, hogy a meglévő regionális testületek az Északi Dimenzióval kapcsolatos ügyvitel természetes kiindulópontjai; — Az EGSZB azt javasolja, hogy a földközi-tengeri térségre vonatkozó barcelonai folyamat mintájára a civil társadalmat tanácsadói minőségben vonják be az Északi Dimenzió adminisztratív feladatainak formális mechanizmusaiba.

Háttér novemberében az uniós tagállamok és az Északi Dimenzió partnerországai Izland, Norvégia, Oroszország részvételével miniszteri találkozóra került sor, amelyen a résztvevők új irányelvekről állapodtak meg az Északi Dimenzió ÉD től történő finn közös előkészületek illetően Guidelines for the development of a political declaration and policy framework document — Irányelvek egy politikai nyilatkozat és politikai keretdokumentum kidolgozásához   1.

Az ÉD-ben érdekelt felek közös irányítócsoportot állítottak fel az előkészületek ezen irányelvekkel összhangban történő megtételére. Tekintettel második felében esedékes EU-elnökségére, Finnország novemberében — az Északi Dimenzió politikájához kapcsolódó korábbi hozzájárulásaira tekintettel — felkérte az EGSZB-t, hogy mutasson be feltáró véleményt e politika jövőjéről.

Finnország kérte, hogy a vélemény mindenekelőtt a tekintetben tartalmazzon nézeteket és ajánlásokat, hogy a politikát elejétől miként kellene megerősíteni, és finn közös előkészületek a civil társadalomnak a politikába történő bevonását, illetve a politika végrehajtását miként lehetne javítani. Ehelyütt nem ismételjük meg a fenti dokumentumokban szereplő következtetéseket és ajánlásokat, de azok ma is időszerűek és relevánsak.

A jelen vélemény kiegészíti a fenti két véleményt, és azokra hivatkozni is fogunk, amikor az e véleményben szereplő ajánlásokat ismertetjük az Északi Dimenzióban érdekelt feleknek.

A jelen vélemény előkészítő munkájának részeként az EGSZB tényfeltáró kiküldetést szervezett Szentpétervárra, hogy meghallgassa a helyi érdekeltek véleményét az Északi Dimenzió jövőjéről.

Leningrád ostroma

Észak-Európának szoros, többoldalú regionális együttműködésre van szüksége, amelyben a finn közös előkészületek nem uniós országai is részt vesznek. Egy ilyen együttműködés kiegészíti a régió országai közötti kétoldalú kapcsolatokat, illetve az uniós és nem uniós országok közötti kapcsolatokat. A regionális együttműködés finn közös előkészületek a stabilitást, a gazdasági növekedést, a jólétet és a fenntartható fejlődést a régióban és Európa egészében egyaránt.

Egyértelmű, hogy az Északi Dimenziót ismertebbé kell tenni az Európai Unióban és a partnerországokban egyaránt. Áttekinthető felépítésű, közismert politikává kell tenni mind az EU és az EGT intézményeiben, mind a nemzeti kormányzatok és a civil társadalom köreiben.

finn közös előkészületek

Az EGSZB arra kéri Finnországot mint az EU soros elnökét, hogy állítsa előtérbe ezt a kérdést, és törekedjen arra, hogy határozott döntések szülessenek, és politikai elkötelezettség alakuljon ki a dinamikus politika iránt. Az EU bővítésével olyan tagállamok csatlakoztak, amelyek az Északi Dimenzió fejlesztése szempontjából örvendetes új erőforrást jelentenek. Finn közös előkészületek májusi EU—Oroszország csúcson a felek kijelentették, hogy új EU—Oroszország megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését fontolgatják.

Ez új lehetőségeket kínálna a dinamikus ÉD-politikán alapuló regionális és határokon átnyúló együttműködés fejlesztésére. A közös ÉD-politika továbbá keretet nyújtana az EU szilárdabb alapokon nyugvó balti-tengeri stratégiájának kiépítéséhez, amelyet jelenleg készít elő az Európai Parlament. Az Északi Dimenzió nem uniós partnerországainak teljes értékű szerepet kell játszaniuk a folyamatban, és lehetővé kell tenni számukra, hogy azonos feltételekkel vehessenek részt a politika tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében.

Ehhez jól meghatározott mechanizmusokra van szükség, azaz az ÉD közös, állandó irányítóbizottságára, finn közös előkészületek megfelelő számú alárendelt testületre, valamint az operatív feladatokért felelős, eredményesen működő testületre. A feleknek évente találkozniuk kell, hogy nyomon kövessék az ÉD-együttműködés végrehajtását, és ahhoz további iránymutatásokat nyújtsanak. Mivel az Északi Dimenzió tevékenységei gyakran helyi kezdeményezések, fontos, hogy finn közös előkészületek helyi, szubregionális és nemzeti kormányzati szintek, valamint a regionális együttműködési testületek közötti kapcsolatok az ÉD-politika tervezése és végrehajtása terén megfelelően működjenek.

Építeni kell a köz- és a magánszféra közötti partnerségi projektekből nyert pozitív gyakorlati tapasztalatokra. Határozott lépéseket kellene tenni e projektek megerősítése és kibővítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ban egyre nagyobb figyelmet kapjanak. Ez párbeszédet tesz szükségessé az ÉD keretein belül arról, hogy miként lehet javítani a régióban a szállítási és logisztikai feltételeken a növekvő észak-európai áru- és személyforgalom igényeit kiszolgáló hatékony kapcsolatok létrehozása érdekében.

Közös lépéseket kell tenni szárazföldi, tengeri és légi szállítási útvonalak kialakítására és azok összekötésére az országhatárokon át.

Különös figyelmet kell fordítani a szállítás biztonságára pl. Továbbá az ÉD keretén belül törekedni kell arra, hogy hatékony eljárásokat találjanak az illegális határátlépések minden fajtája így többek közt az emberkereskedelem, a csempészet és az illegális bevándorlás megakadályozására. Az Északi Dimenzió politikájának végrehajtása keretében új infrastrukturális, szállítási és logisztikai együttműködési projektre van szükség a köz- és a magánszféra részvételével, és az EGSZB azt javasolja, hogy a felek tegyenek meg mindent egy ilyen közös projekt kifejlesztése érdekében.

Az EGSZB az energiabiztonság és az energia rendelkezésre állásának javítása finn közös előkészületek a regionális együttműködés, valamint az EU és Oroszország közötti energiaügyi párbeszéd összehangolására szólít fel. Azt javasolja, hogy az új ÉD-politikán belül jöjjön létre egy energiaipari ÉD-partnerség, amely nagy súlyt helyez a meglévő természeti erőforrások fenntartható felhasználására, az energiahatékonyságra finn közös előkészületek a megújuló energiaforrásokra, valamint az energiaszállítás biztonságára és környezetvédelmi aspektusaira.

Az Északi Dimenzió térsége mint hatalmas energiakészletekkel rendelkező régió nem csupán maguknak a térség országainak fontos, hanem az EU egészére is jelentős hatással bír, és az EU jövőbeli olaj- és gázellátásának biztonságában betöltött potenciális kulcsszerepe folytán az összes EU-tagállam részéről figyelmet érdemel. Az új európai energiapolitika jobban előtérbe helyezi Észak-Európát, s ez rámutat az Északi Dimenzió új politikájának a jelentőségére.

Az Európai Bizottság az energiáról szóló új zöld könyvében   4 is külön megemlíti Oroszországot és Norvégiát mint az EU új és koherens külső energiapolitikájának fontos partnereit. Az Északi Dimenzió az európai energiainfrastruktúra kiegyensúlyozott fejlesztésének fontos eleme.

Finnország készül az euróövezet szétesésére

Az Északi Dimenzió régiójában jelentős beruházásokra lesz szükség a jövőbeli kielégítő energiaellátás biztosítása érdekében, mind az energiaszállítási infrastruktúra, mind a térség gázkészleteinek kitermelése területén. A nagyobb beruházások gazdasági növekedést hoznak, így például több munkahelyet és nagyobb aktivitási szintet a tengeri készletek kitermelésével csak közvetett kapcsolatban álló iparágakban is.

Fontos azonban, hogy a kitermelés — különösen a térség hatalmas gáz- és olajkészleteié — a fenntartható fejlődést szem előtt tartva, a legmagasabb szintű környezetvédelmi normák betartásával és a helyi lakosság kívánságainak figyelembevételével történjen. Összehangolt rendszerre van szükség az északi tengeri ökoszisztémák figyelemmel kísérésére, és ezt a határokon átnyúló ÉD-együttműködés részévé kell tenni.

Komoly pénzektől eshet el Magyarország a finn elnökség uniós költségvetési javaslatával

Fontos, hogy a gáz- és olajkészletek kitermelése életképes halászati iparággal és egészséges tengeri környezettel járjon együtt. Garantálni kell az ÉD-régióban a tengeri olaj- és gázszállítás lehető legmagasabb biztonsági szintjét — a szállított cseppfolyós földgáz mennyiségének növekedésével ez egyre fontosabb lesz.

A fentiekre tekintettel üdvözlendő a norvég kormány Az EGSZB továbbá üdvözli az EGT parlamenti vegyes bizottsága által májusában elfogadott állásfoglalást Európa legészakibb területei: energiaügyi és környezetvédelmi kérdések címmel, melynek következtetései összhangban állnak a jelen véleményben foglalt nézetekkel. Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az Északi Dimenzió térségében folytatott energiaügyi együttműködésben is komoly figyelmet kell fordítani a Finn-öbölben és a Balti-tengeren zajló, gyors ütemben növekedő energiaszállításra, különös tekintettel a szállítás megszervezésére és biztonságára, valamint a környezeti károk minimalizálására.

A demokratikus pluralizmus, a dinamikus civil társadalom, a nyílt szociális párbeszéd és a működő piacgazdaság kiegészítik egymást. Eltökélten törekedni kell e tényezők támogatására, különösen Oroszországban, ahol nagy szükség van a civil társadalom aktív bevonására és a demokratikus intézményekre.

Az EGSZB az EU és Oroszország kapcsolatairól júliusában kiadott véleményében komoly figyelmet fordított az Oroszországban e fontos kérdés tekintetében uralkodó helyzetre, és megjegyzi, hogy a civil társadalmi finn közös előkészületek működését szabályozó új törvény egyértelműen a finn közös előkészületek további romlásához vezetett. A törvény jövőbeli alkalmazása során ezt orvosolni kell.

Jóléti alapból adnak hitelt az oroszok a finn atomerőmű építéséhez

Ha az orosz hatóságok elkezdik hiteles módon kialakítani a civil társadalmi szereplőkkel való konstruktív finn közös előkészületek nyílt kapcsolatok kiépítését célzó finn közös előkészületek és gyakorlatukat, az Oroszországgal való szoros együttműködés bizonyára széles körű támogatottságot nyer majd. Fontos volna például, hogy finn közös előkészületek Oroszországban létrehozott civil kamara az eredményes szociális párbeszéd megerősítésének hiteles eszközévé váljon.

Támogatni kell az oroszországi civil társadalmi szereplők lehetőségeinek kibővítését, hogy azok egyre inkább képesek legyenek építő jellegű párbeszédeket is folytatni. E kérdésekben az előrelépésre szintén az ÉD regionális együttműködésének keretein belül kell törekedni, Oroszország részvételével. A civil társadalmi szereplőknek kulcsszerepük van e tekintetben, és elengedhetetlen, hogy a civil társadalmi csoportok saját tevékenységi területeiken maguk is kezdeményezzék a kapcsolatok és az együttműködés megerősítését.

Az Finn közös előkészületek eredményes végrehajtását csak úgy lehet elérni, ha a civil társadalom szereplőit aktívan bevonják a folyamatba. Az ÉD politikája keretében határozott lépéseket kell tenni a különböző ÉD-országok és alrégiók, így például Északnyugat-Oroszország civil társadalmi szereplői közötti hálózatok, párbeszéd finn közös előkészületek együttműködés kialakításának támogatására.

A politika egyik prioritásaként kell kezelni a határokon átnyúló, személyes együttműködést. Törekedni kell a mobilitás elősegítésére, az emberi erőforrások fejlesztésére, a tapasztalatok, know-how és információk cseréjére, valamint a képesítések kölcsönös elismerésére.

A határokon átnyúló együttműködésnek ki kell terjednie a civil társadalom valamennyi érdekeltjére, így például a vállalkozókra, a kkv-kre és egyéb vállalkozásokra, az alkalmazottakra, a fiatalokra és diákokra, a nőkre, a fájdalom a vállízület fájdalmának belélegzésekor és kulturális körökre, a kisebbségekhez tartozókra, a környezetvédelmi csoportokra, a gazdálkodói és erdészeti körökre, valamint a fogyasztókra.

A határokon átnyúló tevékenységeknek térdízület fájdalom sár kezelés gyakorlati jellegű projektek és a civil társadalom szereplőinek bevonásával zajló közös projektjavaslatok előmozdítására kell irányulniuk. Egyszerű eljárásokra van szükség, amelyek segítségével a szereplők javaslatokat tehetnek az ÉD keretén belül folytatandó közös projektekre.

A hatékony háromoldalú kapcsolatok és munkaerőpiacok finn közös előkészületek ÉD-térség minden részében történő kialakítása révén kiegyensúlyozottan kell törekedni a vállalkozások tisztességes versenyének és a munkavállalók megfelelő munkakörülményeinek elősegítésére. A háromoldalú kapcsolatok és a munkaerőpiacok ma már számos országban fejlettek; az ezekhez kapcsolódó ismereteket meg kellene osztani azon országok szervezeteivel, ahol ezek kevésbé fejlettek.

Az Északi Dimenzió politikája alkalmas kereteszköz lenne e területen a határokon átnyúló projektek kezdeményezéséhez. A szociális partnereknek minden ÉD-országban törekedniük kell arra, hogy a gazdasági és társadalmi változást, valamint a foglalkoztatás növelését célzó kezdeményezések és jogalkotási lépések során kiegyensúlyozottan figyelembe vegyék az ő érdekeiket is.

Finn nagykövet a Narancsnak: „Kötelességünk lépni a jogállamiság ügyében”

Ennek érdekében részt kell venniük a munkaerő-piaci kérdésekkel foglalkozó valamennyi vitában. Az ÉD-feleknek tehát meg kell próbálniuk jelentősen bővíteni a tájékoztatási tevékenységeket és az információs csatornákat. Azért fontos a nagyközönség megfelelő tájékoztatása az Északi Dimenzióról, mert ezzel kelthető fel a civil társadalom körein finn közös előkészületek szélesebb körű érdeklődés az ÉD iránt, és ezzel ösztönözhetők a civil társadalmi szereplők a folyamatban finn közös előkészületek részvételre és az ahhoz történő aktív hozzájárulásra.

A civil társadalmi szereplőket a társadalom tájékoztatóiként is be kell vonni a folyamatba, és ennek érdekében meg kell tenni a szükséges oktatási és képzési lépéseket. Egyértelmű, hogy az Északi Dimenzió térségében a fenti információigények kielégítéséhez, valamint a hálózatok, a kapcsolattartás és a finanszírozás gyakorlati összehangolásához szükség van egy központra.

Az ÉD-ben részt vevő feleknek döntést kell hozniuk egy ilyen központ felállításáról.

Helsinki figyelemmel fogja kísérni a sajtószabadság és a civil szervezetek helyzetét Magyarországon, különös tekintettel a 7-es cikk szerinti eljárásra. Az utóbbi napokban éles adok-kapok alakult ki a magyar és az EU soros elnöki tisztét betöltő finn kormány között jogállami kérdésekben. Tusnádfürdőn például Orbán Viktor azon viccelődötthogy az a Finnország, aminek még alkotmánybírósága sincs, ne oktassa ki Magyarországot.

Az EGSZB azt javasolja, hogy az Európai Bizottság nemrég bezárt szentpétervári irodáját ebből a célból nyissák meg újra, és bízzák rá a minden fél által elismerten az ÉD-hez tartozó operatív feladatok ellátását. Annak lehetőségét is meg kell vizsgálni, hogy ezeket a feladatokat rá finn közös előkészületek bízni a 2.

Noha földrajzi szempontból ez indokolt, az ország jelenlegi politikai helyzete nem teszi lehetővé a hivatalos együttműködést. Úgy érzi, hogy e kérdéskörök tekintetében a civil társadalmi szereplők és belarusz megfelelőik közötti kapcsolatok előmozdításával befolyást lehetne gyakorolni. Az EGSZB a maga részéről továbbra is törekszik majd e kapcsolatok megszilárdítására, és azt javasolja, hogy az Északi Dimenzió keretében is támogassák az ilyen jellegű lépéseket.

Az EGSZB úgy érzi, hogy a civil érdekeltek éves gyűlése — melynek szerepe hasonló ahhoz, mint amely éveken keresztül a földközi-tengeri országokkal folyó együttműködés részét képezte — hatékony megoldás lenne erre. A földközi-tengeri országokkal folytatott együttműködésből nyert tapasztalatok — akárcsak az EGT-együttműködés keretében a tanácsadó bizottságokkal szerzett tapasztalatok — ízületi betegségek műtét pozitívak.

Emellett célszerű volna egy, az ÉD 2. Ez a rendszer lehetővé tenné, hogy azok, akik az ÉD politikáját alakítják, hasznosíthassák a civil társadalmi szereplőknek az ÉD gazdasági és szociális szférában történő végrehajtását illető észrevételeit.

Az évek során az EGSZB megerősítette kapcsolatait finn közös előkészületek nem uniós tag ÉD-ország civil társadalmának főbb szereplőivel, a régió civil társadalmaival történő együttműködés terén a tapasztalatok széles körével rendelkezik todicamp arthrosis kezelés, amelyből azonnal meríteni tud.

finn közös előkészületek

Az EGSZB így készen áll arra, hogy aktív szerepet vállaljon a civil társadalom szereplőinek a jövendő ÉD-politika végrehajtásába való bevonásában. Külön monitoringcsoport létrehozását tervezi, és vezető szerepet játszana a finn közös előkészületek társadalom körébe tartozó érdekeltek éves gyűléseinek megszervezésében.

finn közös előkészületek

Ugyanakkor az EGT keretében folytatott együttműködés figyelembevétele is biztosítva lenne. E gyűlések célja iránymutatások megfogalmazása volna az ÉD végrehajtásához, főként a 2. Lépéseket kell tenni az e testületek, valamint ezek és a 2. Ez a keret valódi lehetőséget adna a civil társadalom szereplőinek, hogy saját regionális együttműködési hálózataik munkavállalók esetében pl.

Még ha egy kiemelt terület esetén a partnerek egyelőre nem is tudnak partnerségi projektet vállalni, célszerű, finn közös előkészületek például évente megpróbálnak minél konkrétabb intézkedési programokról, illetve ezek végrehajtásáról és finanszírozásáról megállapodni. Ami a civil társadalmi szereplők által javasolt és végrehajtott intézkedéseket illeti lásd elsősorban a 2.

Tanácsadás és iránymutatás formájában technikai segítségnyújtásra lesz szükség a pályázatok megírásához. Hasonlóan fontos, hogy a projektjavaslatok kezelése és elfogadása gyors és egyszerű legyen.

Finn & India - H.U.R.L

Az EGSZB meggyőződése, hogy a civil társadalom képviselői is szerepet kaphatnának ezen eljárás lebonyolításában. Az ÉD-tevékenységek uniós finanszírozásának fő forrása az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz kell hogy legyen.

A jóléti alapból támogatja az orosz kormány a finn atomerőmű építését

E finanszírozási eszköz megfelelő részét az ÉD projektjeire és tevékenységeire kell elkülöníteni, és az Északi Dimenzió adminisztratív feladataira is kellő forrást kell biztosítani.

Oroszországi finanszírozásra, továbbá Norvégia és az EGT finanszírozási mechanizmusaira is szükség van az ÉD-térségbeli regionális és határokon átnyúló együttműködés megvalósításához. Ahhoz, hogy egy tartalmas és eredményes közös ÉD-politika végrehajtása a jövőben biztosítva legyen, emellett továbbra is nélkülözhetetlenek lesznek az ÉD-projektek finanszírozásában eddig is részt vevő egyéb nemzetközi és nemzeti finanszírozási források EBRD, EIB, Nordic Investment Bank stb.

A civil társadalom körében könnyen érthető információk hatékony terjesztésére van szükség a finanszírozás elérhetőségét, annak forrásait és a projektjavaslatok finanszírozási pályázatainak elkészítését és benyújtását illetően. Brüsszel,